Synchromodaal Transport

Een paar jaar geleden zat ik bij een bijeenkomst van Dinalog.

Daar was een meneer aan het woord die me fascineerde, zijn naam? Walther Ploos van Amstel. Hij gebruikte in zijn presentatie het woord Synchromodaal. Ik dacht.. wat is dit? Ik luisterde verder. Mijn probleem bij het luisteren was dat er allemaal hindernissen in mij opkwamen die steeds ervoor zorgde dat synchromodaal GEEN optie is om in de praktijk te brengen. Toch was en ben ik nog steeds overtuigt van de waarheid dat we ANDERS moeten gaan vervoeren dan op de manier zoals we tot nu toe gewent zijn. In ieder geval SLIMMER! Mee eens? Het schakelen tussen verschillende modaliteiten(trein-schip-truck) is geen eenvoudige manier van werken bij losgestorte goederen (mijn markt) Wel als het in containers zit die je met lading en al kan verplaatsen naar een andere modaliteit. Bij zeecontainers lopen al trajecten op proef (google maar verder hierover)

Met deze pagina wil ik ook MKB’ers (mijn collega’s) motiveren om na te gaan denken hoe het slimmer kan. Om in de nabije toekomst met minder trucks MEER te gaan vervoeren. Het woordje ketenregie komt om de hoek. Wie heeft een regiefunctie over goederenstromen? Het woordje transparantie wil ik ter overdenking aan u meegeven. Wat kunnen we met onze data? Wat kunnen we met big-data?

Laten we proactief zijn en niet denken in hindernissen maar in kansen al zien we ze nog niet.

Innovatie bied mogelijkheden die we nu nog niet kennen. De komende generatie kan ons daarbij helpen. HBO – MBO komen veel logistiekelingen elk jaar onze sector in. Laten we luisteren wat zij vinden!

Bekende uitdrukking? ; Als we blijven doen wat we altijd deden. Blijven we krijgen wat we altijd kregen.